Mail naar info@gehakseldstro.nl

Product

Wij kunnen gehakseld stro leveren in de volgende fijnheden:

50 mm, 20 mm, 15 mm, 10 mm, 3 mm en gemengd.

Gehakseld stro bevalt veel afnemers goed en er is technisch veel mogelijk.

Wij verwerken GMP-waardig wintertarwe stro uit zowel binnen- als
buitenland. Haverstro, koolzaadstro en triticale stro kunnen ook
goed verwerkt worden. Het hakselen van gerstestro is niet
mogelijk. Er zijn diverse kwaliteiten stro. Van Leeuwen
Buren wil graag passende kwaliteit leveren.
Overleg is daarbij belangrijk!
Home Product Bestellen Leverancier Links Mail naar info@gehakseldstro.nl